Akciové letáky

Akciové letáky COOP Jednota

Akciovéletaky.sk - Leták COOP Jednota - otváracie hodiny

HYPERNOVA NITRIANSKÝ KRAJ

TYP PREDAJNE
MESTO / ADRESA
TELEFÓN
COOP Jednota POTRAVINY
Šaľa
927 00 Sládkovičova 1835
0915773401
COOP Jednota POTRAVINY
Tešedíkovo
925 82 Tešedíkovo 473
0915773415
COOP Jednota POTRAVINY
Šaľa
927 00 P.J.Šafárika 375/6
0915773425
COOP Jednota POTRAVINY
Vlčany
92584 č.282
0915773543
COOP Jednota POTRAVINY
Kráľová nad Váhom
92591 Hlavná 1
0915773422
COOP Jednota POTRAVINY
Žihárec
92583 č.594
0915773545
COOP Jednota POTRAVINY
Dlhá nad Váhom
92702 Hlavná 198
0915773421
COOP Jednota POTRAVINY
Tešedíkovo
92582 č.769
0915773427
COOP Jednota POTRAVINY
Žihárec
92583 č.163
0915773544
COOP Jednota POTRAVINY
Neded
92585 č. 570
0915773423
COOP Jednota SUPERMARKET
Šaľa
927 00 Nám.Sv.Trojice 855
0915773945
COOP Jednota SUPERMARKET
Šaľa
927 00 Nešporová 1018/6
0915773558
COOP Jednota SUPERMARKET
Vlčany
925 84 Vlčany 945
0915773541
COOP Jednota SUPERMARKET
Šaľa-Veča
927 01 Nitrianska ul. 1746/43
0915773557
COOP Jednota SUPERMARKET
Šaľa
927 00 Hlavná 16
0915773555
COOP Jednota SUPERMARKET
Trnovec n/Váhom
925 71 Hlavná 22
0915773537
COOP Jednota SUPERMARKET
Selice
925 72 A.Mojzesa 1095
0915773424
COOP Jednota POTRAVINY
Bodza
946 16 č.279
91577 05 10
COOP Jednota POTRAVINY
Čičov
946 19 ul.Hlavná č.489/1
91577 05 11
COOP Jednota POTRAVINY
Kližská Nemá
946 20 Nám.Hrdinov č.106
91577 05 12
COOP Jednota POTRAVINY
Čalovec
946 02 Hlavná ul.č.36
91577 05 15
COOP Jednota POTRAVINY
Kameničná
946 01 Hlavná ul.č.103
91577 05 16
COOP Jednota POTRAVINY
Sokolce
946 17 Hlavná ul.č.17
91577 05 17
COOP Jednota POTRAVINY
Sokolce
946 17 Hlavná ul.č.52
91577 05 18
COOP Jednota POTRAVINY
Komárno
945 01 Nám.Kosútha č.7
91577 05 20
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Stráž
946 11 Obchodná ul.č.640
91577 05 22
COOP Jednota POTRAVINY
Iža
946 39 Ďatelinová ul. č.505
91577 05 25
COOP Jednota POTRAVINY
Chotín
946 31 Hlavná ul. č.120
91577 05 26
COOP Jednota POTRAVINY
Bátorove Kosihy
946 34 Mlynská ul.č.736
91577 05 28
COOP Jednota POTRAVINY
Modrany
946 33 č.362
91577 05 29
COOP Jednota POTRAVINY
Hurbanovo
947 01 Výskumnícka ul.č.15
91577 05 32
COOP Jednota POTRAVINY
Hurbanovo
947 01 časť Zelený Háj č.82
91577 05 35
COOP Jednota POTRAVINY
Imeľ
946 52 č.247
91577 05 36
COOP Jednota POTRAVINY
Nesvady
946 51 Budovateľská ul.č.1
915 496 550
COOP Jednota POTRAVINY
Nesvady
946 51 Gútska cesta č.5
91577 05 37
COOP Jednota POTRAVINY
Martovce
946 61 č.68
91577 05 38
COOP Jednota POTRAVINY
Kolárovo
946 03 Puruk č.366
91577 05 39
COOP Jednota POTRAVINY
Kolárovo
946 03 Komárňanská č.22
91577 05 40
COOP Jednota POTRAVINY
Holiare
94616 č.178
915983477
COOP Jednota POTRAVINY
Okoličná na Ostrove
946 13 Okoličná na Ostrove
0915 770 531
COOP Jednota SUPERMARKET
Komárno
945 01 Vodná ul.č.36
91577 05 19
COOP Jednota SUPERMARKET
Komárno
945 01 Petőfiho ul. č.7
91577 05 21
COOP Jednota SUPERMARKET
Hurbanovo
947 01 Nám.Konk-Thege č.7
91577 05 33
COOP Jednota SUPERMARKET
Kolárovo
946 03 Brnenské nám.č.1
91577 05 41
COOP Jednota SUPERMARKET
Komárno
945 01 Rákocziho č. 31
915 770 523
COOP Jednota SUPERMARKET
Zlatná na Ostrove
946 12 č. 209
0915770513
COOP Jednota POTRAVINY
Šahy
936 01 Hl. námestie 14
0905-246549
COOP Jednota SUPERMARKET
Šahy
936 01 Hl. námestie 28
0905-246551; 0917-413069
COOP Jednota POTRAVINY
Šahy
936 01 Hontianska 48
036/ 741 10 29
COOP Jednota POTRAVINY
Levice
934 01 Tekovská 5
036/ 631 23 24
COOP Jednota POTRAVINY
Bory
935 87 Bory 83
036/ 639 93 39
COOP Jednota POTRAVINY
Brhlovce
935 02 Brhlovce 157
036/ 631 63 25
COOP Jednota POTRAVINY
Tupá-Chorvatice
935 84 Tupá 13
036/ 749 11 92
COOP Jednota POTRAVINY
Demandice
935 85 Demandice 237
036/ 749 31 20
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Túrovce
935 81 Veľké Túrovce 225
036/749 81 64
COOP Jednota POTRAVINY
Horný Pial
935 37 Horný Pial 132
036/631 05 56
COOP Jednota POTRAVINY
Kubáňovo
935 75 Kubáňovo 57
036/772 01 13
COOP Jednota POTRAVINY
Krškany
935 01 Krškany 230
036/ 6310186-8
COOP Jednota POTRAVINY
Nýrovce
935 67 Nýrovce 66
036/772 14 75-7
COOP Jednota POTRAVINY
Želiezovce
937 01 Svodov 169
036/771 23 02
COOP Jednota POTRAVINY
Tupá
935 84 Tupá 163
036/ 749 10 95
COOP Jednota POTRAVINY
Bielovce
935 74 Bielovce 85
036/772 03 16
COOP Jednota POTRAVINY
Dolná Seč
935 31 Dolná Seč 23
036/6396225
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Dedina
935 25 Nová Dedina 261
036/633 15 25
COOP Jednota POTRAVINY
Horná Seč
935 31 Horná Seč 20
036/ 639 65 24
COOP Jednota POTRAVINY
Ipeľské Uľany
935 91 Ipeľské Uľany 99
036/ 749 43 25
COOP Jednota POTRAVINY
Ondrejovce
935 51 Ondrejovce 39
036/772 03 13
COOP Jednota POTRAVINY
Pástovce
935 74 Pástovce 218
036/772 03 86
COOP Jednota POTRAVINY
Ipeľský Sokolec
935 75 Ipeľský Sokolec 231
036/ 778 71 35
COOP Jednota POTRAVINY
Santovka
935 87 Vrbická 20
036/ 639 93 42
COOP Jednota POTRAVINY
Santovka
935 87 Santovka 170
036/ 639 91 59
COOP Jednota POTRAVINY
Sazdice
935 76 Sazdice 221
036/ 749 32 50
COOP Jednota POTRAVINY
Hontianske Trsťany
935 86 Hontianske Trsťany 119
036/631 53 90
COOP Jednota POTRAVINY
Čajkov
935 24 Čajkov 209
036/631 05 13
COOP Jednota POTRAVINY
Hontianska Vrbica
935 55 Hontianska Vrbica 164
036/ 778 93 19
COOP Jednota POTRAVINY
Júr nad Hronom
935 57 Júr nad Hronom 13
036/ 779 30 73
COOP Jednota POTRAVINY
Horné Túrovce
935 81 Horné Túrovce 110
036/ 749 82 58
COOP Jednota POTRAVINY
Hronské Kosihy
935 27 Hronské Kosihy 121
036/631 05 43
COOP Jednota POTRAVINY
Kuraľany
935 64 Kuraľany 49
036/772 01 35
COOP Jednota POTRAVINY
Keť
935 64 Keť 434
036/ 7720027
COOP Jednota POTRAVINY
Lok
935 38 Lok 359
036/ 639 74 89
COOP Jednota POTRAVINY
Malé Kozmálovce
935 21 Malé Kozmálovce 94
036/631 05 40
COOP Jednota POTRAVINY
Mýtne Ludany
935 56 Mýtne Ludany 233
036/ 633 12 30
COOP Jednota POTRAVINY
Plavé Vozokany
935 69 Plavé Vozokany 191
036/772 01 31
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Kozmálovce
935 21 Veľké Kozmálovce 349
036/634 07 05
COOP Jednota POTRAVINY
Zbrojníky
935 55 Zbrojníky 72
036/ 779 91 13
COOP Jednota POTRAVINY
Beša
935 36 Beša 138
036/631 05 20
COOP Jednota POTRAVINY
Čata
935 63 Kostolná 56
036/ 779 72 41
COOP Jednota POTRAVINY
Levice
934 01 Textilná 21
036/ 630 65 30
COOP Jednota POTRAVINY
Dolný Pial
935 37 Dolný Pial 237
036/631 05 53
COOP Jednota POTRAVINY
Levice
934 01 Ružová 13
036/ 631 25 86
COOP Jednota POTRAVINY
Pohronský Ruskov
935 62 Hlavná 204
036/772 00 03-05
COOP Jednota POTRAVINY
Kalná nad Hronom
935 32 Kalná nad Hronom 400
036/ 639 55 03
COOP Jednota POTRAVINY
Vyškovce nad Ipľom
935 77 Vyškovce 132
036/ 7483109
COOP Jednota POTRAVINY
Šahy
936 01 Mládežnícka 2
036/741 16 42
COOP Jednota POTRAVINY
Levice
934 01 Pri Podlužianke 8
036/6309010-12
COOP Jednota POTRAVINY
Čankov
935 01 Čankov 8
036/ 632 51 26
COOP Jednota POTRAVINY
Lula
935 35 Lula 49
036/ 639 81 14
COOP Jednota POTRAVINY
Hrkovce
935 89 Hrkovce 61
036/ 741 16 35
COOP Jednota POTRAVINY
Iňa
935 35 Iňa 40
036/ 639 80 84
COOP Jednota POTRAVINY
Turá
935 51 Turá 1
036/ 779 31 23
COOP Jednota POTRAVINY
Tehla
935 35 Tehla 85
036/ 639 80 11
COOP Jednota POTRAVINY
Kozárovce
935 22 Kozárovce 520
036/ 634 03 80
COOP Jednota POTRAVINY
Plášťovce
935 82 Plášťovce 671
036/ 749 41 30
COOP Jednota POTRAVINY
Rybník
935 23 Rybník 205
036/ 634 0166-8
COOP Jednota POTRAVINY
Šárovce
935 52 Šárovce 456
036/ 779 20 15
COOP Jednota POTRAVINY
Želiezovce
937 01 Petöfiho 6/133
036/ 771 11 79
COOP Jednota POTRAVINY
Želiezovce
937 01 SNP 28
036/ 771 10 16
COOP Jednota POTRAVINY
Žemberovce
935 02 Žemberovce 162
036/ 638 81 16
COOP Jednota POTRAVINY
Žemberovce
935 02 M. Gondu
036/ 638 81 26
COOP Jednota POTRAVINY
Želiezovce
937 01 Fučíkova 32
036/ 771 10 21
COOP Jednota POTRAVINY
Pukanec
935 05 Štiavnická cesta 32
036/ 639 31 09
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Dedina
935 25 Nová Dedina 192
036/741 12 71
COOP Jednota POTRAVINY
Nový Tekov
935 33 Nový Tekov 304
036/630 88 43-5
COOP Jednota POTRAVINY
Sikenica
935 53 Sikenica 15
036/771 13 20
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Ďúr
935 34 Veľký Ďúr 530
036/63 31655-7
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Ludince
935 65 Veľké Ludince 156
036/752 00 95
COOP Jednota POTRAVINY
Devičany
935 04 Devičany 202
036/633 16 30
COOP Jednota POTRAVINY
Málaš
935 67 Málaš č. 266
036/7729130-2
COOP Jednota POTRAVINY
Domadice
935 87 Domadice 11
036/6399254
COOP Jednota POTRAVINY
Hronovce
93561 Hronovce č.164
036/7796104
COOP Jednota POTRAVINY
Kukučínov
93701 Kukučínov č.21
036/7720420
COOP Jednota POTRAVINY
Pohronský Ruskov
93562 Pohronský Ruskov č.120
036/7795031
COOP Jednota POTRAVINY
IPELSKY SOKOLEC
93575 IPELSKY SOKOLEC 275
036/7721603
COOP Jednota POTRAVINY
Šarovce
93552 Šarovce 306
0
COOP Jednota SUPERMARKET
Levice
934 01 Zd. Nejedlého 43
036/631 20 29 036/6308860-62
COOP Jednota SUPERMARKET
Kalná nad Hronom
93532 Kalná nad Hronom
036/6395005
COOP Jednota POTRAVINY
Žirany
951 74 186
037/631 82 28
COOP Jednota POTRAVINY
Andač
951 42 4
037/779 30 07
COOP Jednota POTRAVINY
Báb
951 34 307
037/658 81 34
COOP Jednota POTRAVINY
Báb
951 34 Šomoť 84
037/658 81 61
COOP Jednota POTRAVINY
Branč
951 13 č. 222
037/656 51 39
COOP Jednota POTRAVINY
Branč
951 13 Hlavná 118
037/656 51 30
COOP Jednota POTRAVINY
Č. Kľačany
953 02 Mlynská 62
037/630 62 34
COOP Jednota POTRAVINY
Čakajovce
951 43 Stará dedina 231
037/779 31 50
COOP Jednota POTRAVINY
Čaradice
953 01 Čaradice
037/630 52 27
COOP Jednota POTRAVINY
Čeladice
951 03 279
037/787 72 58
COOP Jednota POTRAVINY
H. Lefantovce
951 45 Hlavná 520
037/778 62 47
COOP Jednota POTRAVINY
H. Lefantovce
951 45 Okružná
037/778 60 30
COOP Jednota POTRAVINY
H. Ohaj
951 01 Hlavná 14
037/783 25 22
COOP Jednota POTRAVINY
Hájske
951 33 Hlavná 105
037/781 92 56
COOP Jednota POTRAVINY
Hosťová
951 02 Hosťová 28
037/787 12 37
COOP Jednota POTRAVINY
Choča
951 76 Funduše 46
037/633 11 56
COOP Jednota POTRAVINY
Jarok
951 48 46
037/658 71 71
COOP Jednota POTRAVINY
Jelšovce
951 43 Hlavná 99
037/789 30 21
COOP Jednota POTRAVINY
Jelšovce
951 43 Hlavná 43
037/789 30 46
COOP Jednota POTRAVINY
Kapince
951 24 54
037/789 40 25
COOP Jednota POTRAVINY
Lukáčovce
951 23 Hlavná 244
037/782 91 03
COOP Jednota POTRAVINY
Lužianky
951 41 Korytovská 14/370
037/778 35 34
COOP Jednota POTRAVINY
Machulince
951 93 Cintorínska 316
037/630 17 45
COOP Jednota POTRAVINY
Malé Chyndice
951 54 72
037/788 42 58
COOP Jednota POTRAVINY
Malý Lapáš
951 04 88
037/787 98 30
COOP Jednota POTRAVINY
Mankovce
951 91 103
037/634 72 23
COOP Jednota POTRAVINY
Mojmírovce
951 15 K Žigobaru 651
037/779 81 57
COOP Jednota POTRAVINY
Nemčiňany
951 81 314
037/634 42 47
COOP Jednota POTRAVINY
Nevidzany
951 62 Funduše 148
037/634 32 24
COOP Jednota POTRAVINY
Podhorany-Bádice
951 46 K obchodom 122
037/778 50 11
COOP Jednota POTRAVINY
Podhorany-Mechenice
951 46 Hlavná 105
037/778 50 18
COOP Jednota POTRAVINY
Podhorany-Sokolníky
951 46 Hlavná 64
037/778 50 43
COOP Jednota POTRAVINY
Rumanová
951 34 Pri kultúrnom dome 12
037/658 81 28
COOP Jednota POTRAVINY
Skýcov
951 85 Hlavná 239
037/634 61 23
COOP Jednota POTRAVINY
Skýcov
951 85 Hlavná 196
037/634 61 25
COOP Jednota POTRAVINY
Slažany
951 71 Na Horné Slažany 170
037/630 22 21
COOP Jednota POTRAVINY
Nitra
949 01 Ľ. Okánika 3
037/653 21 06
COOP Jednota POTRAVINY
Branč
951 13 Hlavná 666
037/656 52 87
COOP Jednota POTRAVINY
Dolné Sľažany
951 71 Dlhá 94
037/630 22 18
COOP Jednota POTRAVINY
Nitra
949 01 Beethovenova 9
037/652 17 87
COOP Jednota POTRAVINY
Nitra
949 01 Petzwalova 6
037/773 47 17
COOP Jednota POTRAVINY
Nové Sady
951 24 Hlavná 141
037/789 41 92
COOP Jednota POTRAVINY
Alekšince
951 22 Hlavná 209
037/782 21 51
COOP Jednota POTRAVINY
Čab
951 24 198
037/789 42 67
COOP Jednota POTRAVINY
Čifáre
951 61 Hlavná 26
037/788 10 33
COOP Jednota POTRAVINY
D. Krškany
951 11 Novozámocká 147/41
037/741 37 85
COOP Jednota POTRAVINY
D. Štitáre
951 01 Jelenecká 335/7
037/658 51 05
COOP Jednota POTRAVINY
D.Lefantovce
951 45 Domovina 84
037/778 60 06
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Dolina
951 15 Družstevná 285
037/778 81 28
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Vozokany
951 82 101
037/634 22 69
COOP Jednota POTRAVINY
Vieska n. Žitavou
951 52 Hlavná 63
037/633 45 63
COOP Jednota POTRAVINY
Volkovce
953 02 Obchodná 1
037/630 42 28
COOP Jednota POTRAVINY
Zlatno
951 91 59
037/634 73 13
COOP Jednota POTRAVINY
Žitavany
951 97 Kňazická 43
037/642 12 01
COOP Jednota POTRAVINY
Paňa
951 05 Paňa 220
037/651 78 19
COOP Jednota POTRAVINY
Rišňovce
951 21 Námestie 269
037/651 87 68
COOP Jednota POTRAVINY
Vinodol
95106 Hlavná
037 659 8108
COOP Jednota POTRAVINY
Golianovo
951 08 401
037/658 11 44
COOP Jednota POTRAVINY
H. Kráľová
951 32 Hlavná 1469
037/778 13 21
COOP Jednota POTRAVINY
H. Krškany
949 05 Novozámocká 45/20
037/651 65 31
COOP Jednota POTRAVINY
Hostie
951 94 Hlavná
037/633 71 26
COOP Jednota POTRAVINY
Hr. Kľačany
935 29 Hronské Kľačany
036/639 20 80
COOP Jednota POTRAVINY
J. Kostoľany
951 96 293
037/633 82 26
COOP Jednota POTRAVINY
Jarok
951 48 Hlavná 289
037/658 71 34
COOP Jednota POTRAVINY
Jelenec
951 73 odbočka Čaladky 82
037/631 34 99
COOP Jednota POTRAVINY
Klasov
951 53 73
037/788 30 17
COOP Jednota POTRAVINY
Kolíňany
951 78 233
037/631 62 39
COOP Jednota POTRAVINY
Ladice
951 77 Berekova 219
037/631 71 57
COOP Jednota POTRAVINY
Lehota
951 36 Horný 16
037/655 30 37
COOP Jednota POTRAVINY
Lovce
951 92 Hlavná 42
037/634 82 27
COOP Jednota POTRAVINY
Lúčnica
951 88 Hlavná 230
037/788 21 26
COOP Jednota POTRAVINY
Neverice
951 72 Odbočka Hlavnej 256
037/631 52 26
COOP Jednota POTRAVINY
Nitra
949 01 Štefánikova 54
037/652 95 32
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Ves nad Žitavou
951 51 Hlavná 35
037/788 43 14
COOP Jednota POTRAVINY
Obyce
951 95 Cintorínska 202
037/633 21 35
COOP Jednota POTRAVINY
Pohranice
951 02 Kurtášor 165
037/787 12 17
COOP Jednota POTRAVINY
Poľný Kesov
951 14 Mojmírovská 102
037/778 71 31
COOP Jednota POTRAVINY
Slepčany
951 52 Hlavná 96
037/788 40 99
COOP Jednota POTRAVINY
Svätoplukovo
951 16 K družstvu 83
037/779 87 13
COOP Jednota POTRAVINY
Šurianky
951 26 Hlavná 63
037/789 60 20
COOP Jednota POTRAVINY
Tes. Mlyňany
951 76 Hlavná 264
037/633 46 01
COOP Jednota POTRAVINY
Tes. Mlyňany
951 76 Hlavná 126
037/633 42 30
COOP Jednota POTRAVINY
Tlmače
935 21 Ružová 11
036/634 19 15
COOP Jednota POTRAVINY
V. Cetín
951 05 Dedina 212
037/659 72 10
COOP Jednota POTRAVINY
V. Chrášťany
951 75 Hlavná 158
037/633 02 38
COOP Jednota POTRAVINY
V.Janíkovce
949 07 Hlavná ul.
037/656 12 86
COOP Jednota POTRAVINY
Velčice
951 71 Veľká strana
037/630 72 22
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Lapáš
951 04 Dedina 280
037/787 98 80
COOP Jednota POTRAVINY
Výč.Opatovce
951 44 Ku kinu 294
037/779 51 41
COOP Jednota POTRAVINY
Zbehy
951 42 K cintorínu 166
037/779 31 38
COOP Jednota POTRAVINY
Žikava
951 92 Odbočka Hlavnej 102
037/634 82 22
COOP Jednota SUPERMARKET
Ivánka
951 12 Novozámocká 352
037/656 43 20
COOP Jednota SUPERMARKET
Nitra
949 01 Slančíkovej 1
037/733 15 68
COOP Jednota SUPERMARKET
Vráble
952 01 Hlavná ul., Sídlisko Lúky 1/1210
037/783 30 36
COOP Jednota SUPERMARKET
Cabaj
951 17 Hlavná 422
037/788 84 50
COOP Jednota SUPERMARKET
Levice - Vinohrady
934 01 Severná 115
036/630 12 87
COOP Jednota SUPERMARKET
Močenok
951 31 Sv. Gorazda 625/80
037/778 13 34
COOP Jednota SUPERMARKET
Mojmírovce
951 15 Hlavná 932
037/779 82 49
COOP Jednota SUPERMARKET
Nitra
949 01 Ďumbierska 31
037/733 12 71
COOP Jednota SUPERMARKET
Topoľčianky
951 93 Hlavná 124
037/630 12 75
COOP Jednota SUPERMARKET
Veľké Zálužie
951 35 Veľká Urbánkova 719
037/659 22 05
COOP Jednota SUPERMARKET
Zlaté Moravce
953 00 Nitrianska 16
037/632 16 06
COOP Jednota SUPERMARKET
Lužianky
951 41 Rastislavova 254
037/778 34 57
COOP Jednota SUPERMARKET
Výčapy-Opatovce
951 44 Hlavná 477
037 7795313
COOP Jednota SUPERMARKET
Drážovce
949 01 Topoľčianska 64/81
037/656 21 76
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Zlaté Moravce
953 00 Ul. Janka Kráľa 53
037/642 17 21
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Nitra
949 01 Chrenovská ul. 30
037 693 39 12
COOP Jednota POTRAVINY
Lipová
941 02 210
035/6572181
COOP Jednota POTRAVINY
Hrádok
942 01 2474
035/6503821
COOP Jednota POTRAVINY
Rastislavce
941 08 48
035/6478120
COOP Jednota POTRAVINY
Jatov
941 09 30
035/6482154
COOP Jednota POTRAVINY
Kmeťovo
941 62 66
035/6598122
COOP Jednota POTRAVINY
Černík
941 05 14
035/6578103
COOP Jednota POTRAVINY
Michal nad Žitavou
941 61 126
035/6596131
COOP Jednota POTRAVINY
Pozba
941 51 204
035/6515129
COOP Jednota POTRAVINY
Podhájska
941 48 369
035/6501485
COOP Jednota POTRAVINY
Andovce
941 23 183
035/6483111
COOP Jednota POTRAVINY
Branovo
941 31 47
035/6485121
COOP Jednota POTRAVINY
Bruty
943 55 27
036/7591129
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Vieska
943 41 244
036/7593127
COOP Jednota POTRAVINY
Kamenný Most
943 58 25
036/7598217
COOP Jednota POTRAVINY
Chľaba
943 66 238
036/7573160
COOP Jednota POTRAVINY
Malé Kosihy
943 61 88
036/7584119
COOP Jednota POTRAVINY
Tvrdošovce
941 10 Gárdonyiho
035/6492627
COOP Jednota POTRAVINY
Nána
943 60 Madáchova 1
036/7597003
COOP Jednota POTRAVINY
Nové Zámky
940 53 Gúgska 91
035/6430052
COOP Jednota POTRAVINY
Komoča
941 21 353
035/6406062
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Lovce
941 42 349
035/6589162
COOP Jednota POTRAVINY
Dvory nad Žitavou
941 31 Mlynské nám. 9
035/6484115
COOP Jednota POTRAVINY
Dvory nad Žitavou
941 31 Brezová 1192/2
035/6484122
COOP Jednota POTRAVINY
Semerovo
941 32 568
035/6474104
COOP Jednota POTRAVINY
Bardoňovo
941 49 377
035/6517149
COOP Jednota POTRAVINY
Komjatce
941 06 Štúrova 41
035/6591082
COOP Jednota POTRAVINY
Komjatce
941 06 Horná 91
035/6591012
COOP Jednota POTRAVINY
Rúbaň
941 36 283
035/6499114
COOP Jednota POTRAVINY
Semerovo
941 32 296
035/6474307
COOP Jednota POTRAVINY
Obid
943 51 Kráľa Štefana 30
036/7582118
COOP Jednota POTRAVINY
Svodín
943 54 1151
036/7594104
COOP Jednota POTRAVINY
Salka
943 61 60
036/7585132
COOP Jednota POTRAVINY
Mužla
943 52 355
036/7583143
COOP Jednota POTRAVINY
Strekov
941 37 934
035/6497111
COOP Jednota POTRAVINY
Želiezovce
937 01 Nábrežná 91
036/7710017
COOP Jednota POTRAVINY
Bánov
941 01 Kpt. Nálepku 78
035/6571590
COOP Jednota POTRAVINY
Dedinka
941 50 112
035/6518141
COOP Jednota POTRAVINY
Tvrdošovce
941 10 Železničná 34
035/6492103
COOP Jednota POTRAVINY
Bíňa
943 56 135
036/7599195
COOP Jednota POTRAVINY
Bíňa
943 56 118
036/7599109
COOP Jednota POTRAVINY
Palárikovo
941 11 Štefánikova 25
035/6493158
COOP Jednota POTRAVINY
Nové Zámky
940 61 Gogoľova 7
035/6401595
COOP Jednota POTRAVINY
Pavlová
943 59 151
036/7587154
COOP Jednota POTRAVINY
Vlkas
941 44 1
035/6597108
COOP Jednota POTRAVINY
Čechy
941 32 48
035/6470123
COOP Jednota POTRAVINY
Belá
943 53 100
036/7586183
COOP Jednota POTRAVINY
Ľubá
943 53 123
036/7586147
COOP Jednota POTRAVINY
Sikenička
943 59 211
036/7589134
COOP Jednota POTRAVINY
Lela
943 65 46
036/7575215
COOP Jednota POTRAVINY
Bajtava
943 65 121
036/7575129
COOP Jednota POTRAVINY
Malá nad Hronom
943 65 37
036/7590131
COOP Jednota POTRAVINY
Nové Zámky
940 01 Nám. P.O.Hviezdoslava 3
035/6428992
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Kýr
941 07 Družstevná 968
035/6593104
COOP Jednota POTRAVINY
Mužla
943 52 114
036/7583051
COOP Jednota POTRAVINY
Palárikovo
941 11 Nám. padlých hrdinov 472
035/6493288
COOP Jednota POTRAVINY
Tvrdošovce
941 10 Hviezdoslavova
035/6492522
COOP Jednota POTRAVINY
Dolný Ohaj
941 43 Dolný Ohaj 483
035/6582378
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Kýr
941 07 Nitrianska cesta 52
035/6593096
COOP Jednota POTRAVINY
Húl
941 44 Húl 343
035/6585105
COOP Jednota POTRAVINY
Podhájska
941 48 55
035/6447040
COOP Jednota POTRAVINY
Radava
941 47 390
035/6582027
COOP Jednota POTRAVINY
Nové Zámky
940 66 Šurianska 19
035/6424765
COOP Jednota POTRAVINY
Trávnica
941 46 118
035/6584186
COOP Jednota POTRAVINY
Zemné
941 22 840
035/6476105
COOP Jednota POTRAVINY
Bánov
941 01 Školská 11
035/6444124
COOP Jednota POTRAVINY
Dubník
941 35 250
035/6495306
COOP Jednota POTRAVINY
Šurany
942 01 SNP 19
035/6503858
COOP Jednota POTRAVINY
Mojzesovo
941 04 Hlavná 95
035/6578195
COOP Jednota POTRAVINY
Húl
941 44 25
035/6585144
COOP Jednota POTRAVINY
Jasová
941 34 299
035/6445422
COOP Jednota POTRAVINY
Kamenica nad Hronom
943 65 79
036/7588126
COOP Jednota POTRAVINY
Búč
946 35 Malá 181
035/7776598
COOP Jednota POTRAVINY
Štúrovo
943 01 Želiarsky svah
036/7512097
COOP Jednota POTRAVINY
V. Lovce
941 42 100
035/6444453
COOP Jednota POTRAVINY
Starý Tekov
93526 Štúrova 2
036/6311260
COOP Jednota POTRAVINY
Bajč
94654 Bajč 147
035/7681220
COOP Jednota POTRAVINY
Svätý Peter
94657 Dulovská 10
7604389,7604449,7604448
COOP Jednota SUPERMARKET
Kamenín
943 57 265
036/7596113
COOP Jednota SUPERMARKET
Maňa
941 45 504
035/6595336
COOP Jednota SUPERMARKET
Strekov
941 37 385
035/6497118
COOP Jednota SUPERMARKET
Kolta
941 33 345
035/6445403
COOP Jednota SUPERMARKET
Uľany nad Žitavou
941 03 Párovce 41
035/6575278
COOP Jednota SUPERMARKET
Dolný Ohaj
941 43 123
035/6582070
COOP Jednota SUPERMARKET
Imeľ
946 52 427
035/7686110
COOP Jednota SUPERMARKET
Nové Zámky
940 49 Hlavné námestie 6
035/6921459-460
COOP Jednota SUPERMARKET
Želiezovce
937 01 Komenského 29
036/7713708
COOP Jednota SUPERMARKET
Nesvady
946 51 Obchodná ulica 39
035/7691025
COOP Jednota SUPERMARKET
Svodín
943 54 1225
036/7594118
COOP Jednota SUPERMARKET
Bátorové Kosihy
946 34 Hlavná 1
035/7797444
COOP Jednota SUPERMARKET
Bánov
941 01 Novozámocká 65
035/6506422
COOP Jednota SUPERMARKET
Komjatice
941 06 Nám. A. Cabana 9
035/6591436
COOP Jednota SUPERMARKET
Dvory n/Žitavou
941 31 Hlavné nám. 464/3
035/6484150
COOP Jednota SUPERMARKET
Palárikovo
941 11 Mierová 1
035/6408285
COOP Jednota SUPERMARKET
Bešeňov
941 41 284
035/6408155
COOP Jednota SUPERMARKET
Zemianska Oľča
946 14 Hlavná 31
035/7796109
COOP Jednota SUPERMARKET
Veľký Kýr
941 07 Nám. Sv. Jána 919/1
035/6593208
COOP Jednota SUPERMARKET
Dulovce
946 56 Mudroňovská 2
035/7611515
COOP Jednota SUPERMARKET
Nové Zámky
940 01 T.G. Masaryka 23
035/6421767
COOP Jednota SUPERMARKET
Marcelová
946 32 Hlavná 451/86
035/7798134
COOP Jednota SUPERMARKET
Pribeta
946 55 Obchodná 4
035/7693113
COOP Jednota SUPERMARKET
Tekovské Lužany
935 41 SNP 217
036/7723551
COOP Jednota SUPERMARKET
Gbelce
943 42 Novozámocká 322/1
036/7592350
COOP Jednota SUPERMARKET
Farná
935 66 Farná 463
036/7721415,416,417
COOP Jednota SUPERMARKET
Iža
946 39 Iža 811
035/7783227
COOP Jednota SUPERMARKET
Tvrdošovce
941 10 Novozámocká cesta 2149/81
035/6492227
COOP Jednota SUPERMARKET
Veľké Ludince
935 65 Veľké Ludince 639
036/7738572
COOP Jednota SUPERMARKET
Bátovce
935 03 Bátovce 233
0366336004
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Nové Zámky
940 01 J.Kráľa 7
035/6416869
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Levice
934 05 Ku Bratke 2/A
036/6317856
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Šurany
342 01 Krížna 1
035/6505350
COOP Jednota Tempo SUPERMARKET
Štúrovo
943 01 Sv.Štefana 40
036/7520110
COOP Jednota POTRAVINY
Behynce
956 07 Hlavná cesta
038/5392934
COOP Jednota POTRAVINY
Šalgovce
956 06 Šalgovce 27
038/5395136
COOP Jednota POTRAVINY
Ardanovce
956 06 Ardanovce 10
038/5398195
COOP Jednota POTRAVINY
Radošina
956 05 Radošina 415
038/5398185
COOP Jednota POTRAVINY
Radošina
956 05 Družstevná
038/5398215
COOP Jednota POTRAVINY
N. Blatnica
956 05 N. Blatnica 454
038/5394696
COOP Jednota POTRAVINY
Nitrianska Blatnica
956 04 N. Blatnica 275
038/5394330
COOP Jednota POTRAVINY
Lipovník
956 01 Lipovník 134
038/5373340
COOP Jednota POTRAVINY
Vozokany
956 05 Vozokany 98
038/5394634
COOP Jednota POTRAVINY
Blesovce
956 01 Blesovce 138
038/5373141
COOP Jednota POTRAVINY
Nemečky
956 22 Nemečky 186
038/5391100
COOP Jednota POTRAVINY
Podhradie
955 01 Podhradie 92
038/5390308
COOP Jednota POTRAVINY
Tesáre
956 21 Tesáre 210
038/5378212
COOP Jednota POTRAVINY
Velušovce
955 01 Velušovce 192
038/5390209
COOP Jednota POTRAVINY
Závada
955 01 Závada 181
038/5390321
COOP Jednota POTRAVINY
Prašice
956 22 Slnečná 107
038/5391512
COOP Jednota POTRAVINY
Prašice
956 22 1.mája 82
038/5391384
COOP Jednota POTRAVINY
Prašice
956 22 ul. 1 mája 293
038/5391914
COOP Jednota POTRAVINY
Kovarce
956 15 SNP 98
038/5316142
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
955 01 Dr.Adámiho 324
038/5326004
COOP Jednota POTRAVINY
M. Bedzany
955 01 Topoľčany 87
038/5223365
COOP Jednota POTRAVINY
Súlovce
955 14 Súlovce 3
038/5317022
COOP Jednota POTRAVINY
Mýtna N. Ves
956 11 Mýtna N.Ves 117
038/5319118
COOP Jednota POTRAVINY
DVORANY N. NITROU
956 11 Dvorany n.Nitr. 21
038/5319103
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Bedzany
955 01 V.Bedzany 213
038/5221336
COOP Jednota POTRAVINY
Chrabrany
955 01 Chrabrany
038/5313019
COOP Jednota POTRAVINY
Belince
956 12 Hlavná 50
038/5315007
COOP Jednota POTRAVINY
Koniarovce
956 13 Topoľčianska cesta 125
038/5314136
COOP Jednota POTRAVINY
Krušovce
956 31
ná 292
038/5311024
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
955 01 Puškinová 1
038/5321885
COOP Jednota POTRAVINY
Kamanová
956 12 Kamanová 188
038/5315033
COOP Jednota POTRAVINY
Oponice
956 14 Oponice 36
038/5317195
COOP Jednota POTRAVINY
Nitrianska
a
956 16 Nitr.
a 73
038/5310123
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
955 01 Tríbečska 4194
038/5327106
COOP Jednota POTRAVINY
Preseľany
956 12 Bernoláková 140
038/5315108
COOP Jednota POTRAVINY
Preseľany
956 12 Preseľany 28
038/5315335
COOP Jednota POTRAVINY
Ludanice
956 11 Hviezdoslavova 10
038/5319568
COOP Jednota POTRAVINY
Krnča
956 19 Krnča 495
038/53022231
COOP Jednota POTRAVINY
Ludanice
956 11 SNP 495
038/5319116
COOP Jednota POTRAVINY
Solčany
956 17 Družstevná 71
038/5383242
COOP Jednota POTRAVINY
Jacovce
956 21 Májová 111
038/5301140
COOP Jednota POTRAVINY
Nemčice
955 01 Piešťanská 342
038/5312122
COOP Jednota POTRAVINY
Urmince
956 02 Hlavná cesta 495
038/5386136
COOP Jednota POTRAVINY
Horné Štitáre
956 03 Horné Štitáre 76
038/5388135
COOP Jednota POTRAVINY
Hajná Nova Ves
956 03 Hajná N. Ves 55
038/5388226
COOP Jednota POTRAVINY
V.Ripňany
956 07 ul.Mlynská
038/5392326
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Ripňany
956 07 V.Ripňany 202
038/5392613
COOP Jednota POTRAVINY
Biskupová
956 07 Biskupová 99
038/5387351
COOP Jednota POTRAVINY
Čermany
956 08 Čermany 18
038/5300649
COOP Jednota POTRAVINY
Horné Obdokovce
956 08 H.Obdokovce 23
038/5318126
COOP Jednota POTRAVINY
Obsolovce
956 08 Obsolovce
038/5392416
COOP Jednota POTRAVINY
Nitrianska Blatnica
956 04 Nitrianska Blatnica 282
038/5394211
COOP Jednota POTRAVINY
Lužany
956 07 Lužany 20
038/5392902
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
955 01 Pavlovova 2811/ 4
038/5324865
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
95501 Moyzesova 7
038/5224801
COOP Jednota POTRAVINY
Továrniky
955 01 Rybárska 116/59
038/5324482
COOP Jednota POTRAVINY
Topoľčany
955 01 Podjavorinská 2120
038/5223683
COOP Jednota POTRAVINY
Práznovce
955 01 Práznovce
038/5326334
COOP Jednota SUPERMARKET
Topoľčany
955 01 M.R.Štefánika 5
038/5361156
COOP Jednota SUPERMARKET
Topoľčany
955 01 Šafárikova 4642/2
038/5365311
COOP Jednota SUPERMARKET
Prašice
956 22 1.mája 155
038/5324565
COOP Jednota POTRAVINY
Tekovské Nemce
966 54 Tekovské Nemce
045/6892535