Akciové letáky

Akciové letáky COOP Jednota

Akciovéletaky.sk - Leták COOP Jednota - otváracie hodiny

HYPERNOVA BANSKO BYSTRICKÝ KRAJ

TYP PREDAJNE
MESTO / ADRESA
TELEFÓN
COOP Jednota POTRAVINY
Telgárt
976 73 Telgárt č. 49
048/6194125
COOP Jednota POTRAVINY
Pohorelá
976 69 Pohorelá č. 391
048/6196101
COOP Jednota POTRAVINY
Pohorelá
976 69 Clementisova 765
048/6196104
COOP Jednota POTRAVINY
Heľpa
976 68 Heľpa č. 351
048/6186212
COOP Jednota POTRAVINY
Heľpa
976 68 Partizánska 83
048/6186228
COOP Jednota POTRAVINY
Závadka
976 68 Rázusova 42
048/6183129
COOP Jednota POTRAVINY
Polomka
976 66 Kraskova 13
048/6193555
COOP Jednota POTRAVINY
Polomka
976 66 Komenského 467
048/6193309
COOP Jednota POTRAVINY
Polomka
976 66 SNP 187
048/6193106
COOP Jednota POTRAVINY
Bacúch
976 65 Bacúch č. 243
048/6188302
COOP Jednota POTRAVINY
Bacúch
976 65 Bacúch č. 271
048/6188303
COOP Jednota POTRAVINY
Beňuš
976 64 Beňuš č. 353
048/6198151
COOP Jednota POTRAVINY
Beňuš
976 64 Braväcovo č.51
048/6198159
COOP Jednota POTRAVINY
Beňuš
976 64 Gašparovo č. 238
048/6198154
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 Bujakovo SNP8.
048/6112512
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 Podkoreňová 96
048/6117121
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 Rohozná č. 33
048/6112973
COOP Jednota POTRAVINY
Michalová
976 57 Trosky 1
048/6189313
COOP Jednota POTRAVINY
Pohr. Polhora
976 56 Hlavná 57
048/619928
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Krám 1344
048/6191401
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Medveďovo 1461
048/6191473
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Nový Krám 1422
048/6191782
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Jánošovka 408
048/6191460
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Komov 1006
048/6191441
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Fajtov 1139
048/6191357
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Dobroč-Sihla 689
048/6191486
COOP Jednota POTRAVINY
Čierny Balog
976 52 Dobroč č.160
048/6191311
COOP Jednota POTRAVINY
Lom n. Rimav.
976 53 Sihla č. 73
048/6180179
COOP Jednota POTRAVINY
Lom n. Rimav.
976 53 Lom.n.Rim.č.12
048/6180091
COOP Jednota POTRAVINY
Podbrezová
976 81 Štiavnička 213
048/6171762
COOP Jednota POTRAVINY
Valaská
976 42 Osloboditeľov 205
048/6176009
COOP Jednota POTRAVINY
Valaská
976 42 Školská 446
048/6176122
COOP Jednota POTRAVINY
Horná Lehota
976 51 H.Lehota č. 66
048/6179345
COOP Jednota POTRAVINY
Lopej
976 98 Dolná Lehota 164
048/6179200
COOP Jednota POTRAVINY
Predajná
976 63 Podhrádok 334
048/6192369
COOP Jednota POTRAVINY
Predajná
976 63 Borgondia 90
048/6192194
COOP Jednota POTRAVINY
Jasenie
976 75 Jasenie 344
048/6192162
COOP Jednota POTRAVINY
Nemecká
976 97 S.Chalupku 112
048/6182170
COOP Jednota POTRAVINY
Nemecká
976 97 Ráztoka č. 125
048/6182274
COOP Jednota POTRAVINY
Medzibrod
976 96 Za mlynom 3
048/4184502
COOP Jednota POTRAVINY
Medzibrod
976 96 Nám. SNP 16
048/4184266
COOP Jednota POTRAVINY
Mýto p. Ďumb.
976 44 Mýto p. Ďum.107
048/6195183
COOP Jednota POTRAVINY
Mýto p. Ďumb.
976 44 Mýto p. Ďum.44
048/6195197
COOP Jednota POTRAVINY
Mýto p. Ďumb.
976 44 Bystrá 51
048/6195161
COOP Jednota POTRAVINY
Hronec
976 45 Nám.6.marca 264
048/6175305
COOP Jednota POTRAVINY
Hronec
976 45 Stredná 97
048/6179136
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 Dolná 2
048/6122157
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 9.mája 57
048/6122013
COOP Jednota POTRAVINY
Brezno
977 01 Krčulova 16
048/6112538
COOP Jednota POTRAVINY
Tisovec
980 61 Nám. Clem.86
047/5493390
COOP Jednota POTRAVINY
Tisovec
980 61 Jesenského 871
047/5494599
COOP Jednota POTRAVINY
BREZNO
977 01 Švermova 10
048/6198938
COOP Jednota POTRAVINY
BREZNO
977 01 Štúrova 1
048/6176500
COOP Jednota POTRAVINY
Nemecká
97697 Janka Kráľa 35
048/6182735
COOP Jednota POTRAVINY
Beňuš
976 64 Filipovo 23
048/6198152
COOP Jednota SUPERMARKET
Heľpa
976 68 Burkovaná 87
048/6186686
COOP Jednota SUPERMARKET
Čierny Balog
976 52 Č. Balog č 208.
048/6191483
COOP Jednota SUPERMARKET
Podbrezová
976 81 Sládkovičova 7812
048/6171973
COOP Jednota SUPERMARKET
Brezno
977 01 ČSA 57
048/6113315
COOP Jednota SUPERMARKET
Brezno
977 01 Nám. M.R.Štef.44
048/6114344
COOP Jednota SUPERMARKET
Tisovec
980 61 Daxnerova 733
047/5493298
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 12 Nám.Mieru 1
0918-772267
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 nám.SNP 116
0905-246510
COOP Jednota POTRAVINY
Ľubietová
976 55 Strelníky 66
0905-246553
COOP Jednota POTRAVINY
Bzovík
962 41 Kozí Vrbovok
0905-246480
COOP Jednota POTRAVINY
Dúbravy
962 24 Hoľcov Majer
045-5394873
COOP Jednota POTRAVINY
D.Niva
962 61 Dubové
045-5387500
COOP Jednota POTRAVINY
Litava
962 44 Lackov
045-5572248
COOP Jednota POTRAVINY
H.Nemce
962 65 Devičie
045-5591089;0905-246496
COOP Jednota POTRAVINY
Č.Vrbovok
962 51 D.Badín
0905-246498
COOP Jednota POTRAVINY
H.Nemce
962 65 Domaníky
045-559
8
COOP Jednota POTRAVINY
H.Nemce
962 65 Medovarce
045-5594535
COOP Jednota POTRAVINY
Pliešovce
962 63 Zaježová
045-5562972
COOP Jednota POTRAVINY
Sl.Lazy
962 25 Klokoč
045-5393314 ;0905-246509
COOP Jednota POTRAVINY
D.Niva
962 61 Ostrá Lúka 57
045-5391504
COOP Jednota POTRAVINY
Tŕnie
962 34 Tŕnie 54
045-5397115
COOP Jednota POTRAVINY
Čekovce
962 42 Čekovce
045-5595217
COOP Jednota POTRAVINY
Rykynčice
962 55 Rykynčice 36
045-5593118
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 12 Piešť II.
045-5366624; 0905-246512
COOP Jednota POTRAVINY
Sliač
962 31 Sielnica
0905-246514
COOP Jednota POTRAVINY
Dúbravy
962 24 Hradná
045-5459634;0917207388
COOP Jednota POTRAVINY
Sl.Lazy
962 25 Sl.Lazy
045-5393350
COOP Jednota POTRAVINY
H.Tesáre
962 68 Terany
045-5580103;0917207371
COOP Jednota POTRAVINY
D.Huta
962 06 D.Huta
045-5376248
COOP Jednota POTRAVINY
Dudince
962 71 Lišov
045-5589312
COOP Jednota POTRAVINY
H.Dúbrava
966 12 H.Breznica
045-5398037
COOP Jednota POTRAVINY
Ladzany
962 67 Ladzany 113
045-5596170
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 11 Nová Ves (drevenica)
045-5458220,0905-246518
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 12 Stožok
045-5467129;0905-246493
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 Štúrová 31
045-5330215, 0918-772268
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 M.R.Štefánika
045-5511364, 0918-772263
COOP Jednota POTRAVINY
Kováčová
962 37 Kúpeľná ulica 346
045-5445344;0917-207446
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 11 Skliarovo
045-5456488
COOP Jednota POTRAVINY
Sl.Lazy
962 25 St.Huta
045-5389098
COOP Jednota POTRAVINY
Kriváň
962 04 Korytárky
045-5466067, 0905-246521
COOP Jednota POTRAVINY
Lieskovec
962 21 Lieskovec-Stredisková
045-5370120;0917-207370
COOP Jednota POTRAVINY
Dúbravy
962 24 Dúbravy 71
045-5459728;0917-207372
COOP Jednota POTRAVINY
Sliač
962 31 Sielnica
045-5442303;0917-207355
COOP Jednota POTRAVINY
Litava
962 44 Litava
045-5402845
COOP Jednota POTRAVINY
Babiná
962 64 Horná 48
0905-246522
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 Plavárenská 457
045-5522094;0905-246523
COOP Jednota POTRAVINY
Sliač
962 31 ul. SNP 11
0918-772271
COOP Jednota POTRAVINY
H.Moravce
962 70 Hontianska 36
045-5402822
COOP Jednota POTRAVINY
Kriváň
962 04 Kriváň 308
0905-246526
COOP Jednota POTRAVINY
Detva
962 11 Partizánska
0917-207604
COOP Jednota POTRAVINY
H.Tisovník
962 75 H.Tisovník
045-5389919
COOP Jednota POTRAVINY
Sliač
962 31 ul. SNP 1
045-5442293, 0905-246528
COOP Jednota POTRAVINY
Očová
962 23 SNP 121
0905-246540;045-5349020
COOP Jednota POTRAVINY
Očová
962 23 1.mája
045-5349324, 0905-246541
COOP Jednota POTRAVINY
Vígľaš
962 02 Zvolenská cesta
045-5394253;0917-207374
COOP Jednota POTRAVINY
Cerovo
962 52 Cerovo 271
045-5402487;0917207375
COOP Jednota POTRAVINY
H. Nemce
962 65 H. Nemce 166
0918-772264
COOP Jednota POTRAVINY
Hont.Tesáre
962 68 Hont.Tesáre 106
045-5596120
COOP Jednota POTRAVINY
Sása
962 62 SNP 2
045-5562555;0917-207376
COOP Jednota POTRAVINY
Sebechleby
962 66 Sebechleby 2
045-5591703;0905-246588
COOP Jednota POTRAVINY
Senohrad
962 43 Senohrad 64
045-5402574
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 Hronského
045-5511132;0917-207377
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 00 Wolkerova 12
0917-207426
COOP Jednota POTRAVINY
Lučatín
976 61 Lučatín 44
048-4191127;0917207378
COOP Jednota POTRAVINY
Slov.Ľupča
976 13 Moštenica 102
048-4187720
COOP Jednota POTRAVINY
Podkonice
976 41 Podkonice 310
048-4187719;0917-207354
COOP Jednota POTRAVINY
Hrochoť
976 37 Hlavná ul. 601/112
048-4190117
COOP Jednota POTRAVINY
Poniky
976 33 Dúbravica 87
048-4192294
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 Sládkovičova 36
048-4103604, 0918-772273
COOP Jednota POTRAVINY
Poniky
976 33 Poniky 222
048-4154937
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 Svätotrojičné nám.9
0917207380
COOP Jednota POTRAVINY
Hriňová
962 05 ul. Stred 1576
0905-246560
COOP Jednota POTRAVINY
Nemce
974 01 Nemčianska
048-4144516;0917207381
COOP Jednota POTRAVINY
Budča
962 33 Školská 278
0917-207425
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
963 01 Majerský rad
045-5511133;0917-207382
COOP Jednota POTRAVINY
Malachov
974 05 Ortútska 94
048-4162694
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 05 Rakytovce 71
048-4125387,0905-246566
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 05 Kremnička 14
048-4164147,0905-246575
COOP Jednota POTRAVINY
Badín
976 32 Badín SNP 43
0917-207356
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 Uľanka 70
0905-246580
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 Hronská 6602/1, Šalková
048-4186243
COOP Jednota POTRAVINY
Selce
976 11 Selce 80
048-4148560;0905-246581
COOP Jednota POTRAVINY
Selce
976 11 Selčianska 60
0917-207383
COOP Jednota POTRAVINY
Selce
976 11 Priechod 276
0917-207384
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 A.Hlinku
0917-207350
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 Lazovná 64
048-4153483, 0918-772265
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 00 Hlboká 1
048-4141014;0917-207385
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 Spojová 19
0905-246600
COOP Jednota POTRAVINY
Brusno
976 62 Polianka 26
048-4194470
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 Tulská 4
0918-772301
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 Smreková 2
0917-207351
COOP Jednota POTRAVINY
B.Bystrica
974 01 nám. SNP 9
0905-246590
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 M.R.Štefán.34
0918-772270
COOP Jednota POTRAVINY
Vlkanová
976 31 Hronsecká cesta 34
048-4188122;0917-207387
COOP Jednota POTRAVINY
Slov.Ľupča
976 13 Mlynská 3
0917-207352
COOP Jednota POTRAVINY
Zvolen
960 01 Borovianska 6
0917-207353
COOP Jednota POTRAVINY
Kalinovo
985 01 M.R.Štefánika 528
047-4111876, 0907-858078
COOP Jednota POTRAVINY
Lovinobaňa
985 54 ul. SNP 197/2
047-4334406;0905-246595
COOP Jednota POTRAVINY
Krupina
96301 Kalinčiakova 2770/55
045-55
10;0908-678324
COOP Jednota POTRAVINY
Ľubietová
976 55 Nám.Vavrinca Dunajského 30
048-4195255;0907858044
COOP Jednota POTRAVINY
ZVOLEN
960 01 R.Jašíka 4
0917-413065
COOP Jednota POTRAVINY
Dačov Lom
99135 Dačov Lom
047/4874129
COOP Jednota POTRAVINY
Dačov Lom
99135 Sucháň 34
047/4874161
COOP Jednota POTRAVINY
Modrý Kameň
992 01 Jarmočná
047/4870276
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Krtíš
990 01 Novohradská
047/4831
COOP Jednota POTRAVINY
Vinica
99128 Nekijská 321
047/4891450
COOP Jednota POTRAVINY
Čelovce
99141 Čelovce 115
047/4883137;047/4883138
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Krtíš
990 01 Malý Krtíš 42
047/4830392
COOP Jednota POTRAVINY
Hrušov
99142 Hrušov 53
047/4880243
COOP Jednota POTRAVINY
Bušince
99122 Krtíšska
047/4892179
COOP Jednota POTRAVINY
Čebovce
99125 Čebovce 153
047/4882155
COOP Jednota POTRAVINY
Čebovce
991 25 Príbelce
047/489541222
COOP Jednota POTRAVINY
Sklabiná
991 05 Sklabiná
047/4886115
COOP Jednota POTRAVINY
Sklabiná
991 05 Nová Ves
047/4886111
COOP Jednota POTRAVINY
Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 94
047/4830187
COOP Jednota POTRAVINY
Želovce
991 06 Želovce 231
047/4893233
COOP Jednota POTRAVINY
Želovce
991 06 Záhorce 105
047/4893560
COOP Jednota POTRAVINY
Slovenské Ďarmoty
991 07 Opatovská Nová Ves 83
047/4894203
COOP Jednota POTRAVINY
Slovenské Ďarmoty
991 07 Slovenské Ďarmoty 64
047/4876151
COOP Jednota POTRAVINY
Nenince
991 26 Bátorová 28
047/4894352
COOP Jednota POTRAVINY
Nenince
991 26 Nenince 44
047/4878260
COOP Jednota POTRAVINY
Lesenice
991 08 Lesenice 80
047/4894447
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Čalomija
991 09 Veľká Čalomija 246
047/4111104;047/4111110
COOP Jednota POTRAVINY
Balog nad Ipľom
991 11 Balog nad Ipľom 219
047/4885175
COOP Jednota POTRAVINY
Balog nad Ipľom
991 11 Kosihy nad Ipľom 166
047/4331585;047/4331590
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Ves nad Ipľom
991 10 Ipeľské Predmostie 265
047/4888111
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Ves nad Ipľom
991 10 Veľká Ves nad Ipľom 121
047/4888113
COOP Jednota POTRAVINY
Čebovce
991 25 Kosihovce 155
047/4332904;047/4332934
COOP Jednota POTRAVINY
Želovce
991 06 Vrbovka 14
047/4334318;047/4334324
COOP Jednota POTRAVINY
Želovce
991 06 Kováčovce 78
047/487
4
COOP Jednota POTRAVINY
Dolná Strehová
991 02 Dolná Strehová
047/4897284
COOP Jednota POTRAVINY
Závada
991 21 Závada 60
047/4877216
COOP Jednota POTRAVINY
Pôtor
991 03 Horné Strháre 117
047/4896321
COOP Jednota POTRAVINY
Dolné Plachtince
991 24 Stredné Plachtince
047/4513150;047/4513151
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Krtíš
990 01 Venevská
047/4911402
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Ves nad Ipľom
991 10 Sečianky 45
047/4897066;047/4897070
COOP Jednota POTRAVINY
Kamenné Kosihy
991 27 Širakov 7
047/4884215
COOP Jednota SUPERMARKET
Hriňová
962 05 Partizánska 1607
045-5497481, 0908-909275
COOP Jednota SUPERMARKET
Krupina
963 01 ul. ČSA 19
045-5511297, 0908-909272
COOP Jednota SUPERMARKET
Dudince
962 71 Okružná
0908-909273;0917-413075
COOP Jednota SUPERMARKET
Bzovík
962 41 Bzovík
045-5402484
COOP Jednota SUPERMARKET
Zvol.Slatina
962 01 Malá Strana 298
0905-246545; 0917-413071
COOP Jednota SUPERMARKET
Pliešovce
962 63 Námestie SNP 250
0905-246548; 0917-7413070
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 00 Mičinská 8
0908-909280; 0917-413067
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 ČSA 24
048-4145551, 0907-871596
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 11 Rudohorská 16
048-4175904, 0908-909276
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 Fatranská 2
0905-246583; 0917-200492
COOP Jednota SUPERMARKET
Zvolen
960 01 Záhonok
0908-909277;0917200489
COOP Jednota SUPERMARKET
Zvolen
960 01 ul.Belu IV.
045-5325159, 0908-909282
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 Bernolákova 14
0908-909270; 0917-413066
COOP Jednota SUPERMARKET
Detva
962 11 M.R.Štefán.907
0908-909281; 0917-413073
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 Rudohorská 35
048-4175513, 0908-909274
COOP Jednota SUPERMARKET
Zvolen
962 01 M.R.Štef.15 (Za múrami
0908-909283
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 Družby 22
0908-909278; 0917-413068
COOP Jednota SUPERMARKET
Zvolen
960 01 ul. Mládeže 8
0908-909284; 0917-7413072
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 01 Kyjevské nám. 6
0908-909279;0917-200489
COOP Jednota SUPERMARKET
Poltár
987 01 ul. Slobody 590/23
0915-839237;0917-7413074
COOP Jednota SUPERMARKET
B.Bystrica
974 09 Povstalecká 32
048-4721813-17, 0905246601
COOP Jednota SUPERMARKET
Dobrá Niva
962 61 Námestie Slobody
0917207363
COOP Jednota SUPERMARKET
Vinica
99128 Nekijská 369
047/4891
COOP Jednota POTRAVINY
Figa
982 51 Figa 71
047/5595344
COOP Jednota POTRAVINY
Hodejovec
980 02 Hodejovec 53
047/5698519
COOP Jednota POTRAVINY
Kociha
980 52 Kociha 56
047/5695532
COOP Jednota POTRAVINY
Klenovec
980 55 9. mája 661
047/5484213
COOP Jednota POTRAVINY
Rumince
980 50 Rumince 103
047/5594576
COOP Jednota POTRAVINY
Hrachovo
98052 Mieru 127
047/5695226
COOP Jednota POTRAVINY
Hajnáčka
908 33 Hajnáčka 97
047/5692300
COOP Jednota POTRAVINY
Jesenské
980 02 Školska 208
047/5698316
COOP Jednota POTRAVINY
Rimavská Sobota
979 01 Rimava 1851
047/5811457
COOP Jednota POTRAVINY
Kráľ
980 45 Kráľ 37
047/5594113
COOP Jednota POTRAVINY
Klenovec
980 55 Sládkovičova 229
047/5484566
COOP Jednota POTRAVINY
Rimavská Baňa
980 53 Rimavská Baňa 89
047/5495250
COOP Jednota POTRAVINY
Tornaľa
982 01 B. Nemcovej 841
047/5522447
COOP Jednota POTRAVINY
Veľký Blh
980 22 Veľký Blh 320
047/5696155
COOP Jednota POTRAVINY
Chanava
980 44 Chanava
047/5594271
COOP Jednota POTRAVINY
Abovce
980 44 Abovce 340
047/5594180
COOP Jednota POTRAVINY
Blhovce
980 32 Blhovce 74
047/5685112
COOP Jednota POTRAVINY
Gortva
980 02 Gortva 137
047/5698315
COOP Jednota POTRAVINY
Hostice
980 04 Hostice 33
047/5699139
COOP Jednota POTRAVINY
Konrádovce
980 32 Konrádovce 106
047/5685279
COOP Jednota POTRAVINY
Rimavské Brezovo
980 54 Rimavské Brezovo 68
047/5495251
COOP Jednota POTRAVINY
Rimavské Zalužany
980 53 Rimavské Zalužany 106
047/5495227
COOP Jednota POTRAVINY
Veľké Teriakovce
980 51 Veľké Teriakovce 18
047/5688180
COOP Jednota POTRAVINY
Lenartovce
980 44 Lenartovce 125
047/5593635
COOP Jednota POTRAVINY
Rimavská Píla
980 61 Rimavská Píla 79
047/5493326
COOP Jednota SUPERMARKET
Hnúšťa
981 01 M.R.Štefánika 442
047/5423454
COOP Jednota POTRAVINY
Revúca
050 01 Podháj
058/4422428
COOP Jednota POTRAVINY
Revúca
050 01 ul.J.Bottu
058/4421432
COOP Jednota POTRAVINY
Jelšava
049 16 ul. 9. mája
0905206044
COOP Jednota POTRAVINY
Sirk
049 64 Sirk
058/4495116
COOP Jednota POTRAVINY
Revúca
050 01 ul. Magnezitárov
058/4421812
COOP Jednota POTRAVINY
Revúčka
050 01 Revúčka
058/4431368
COOP Jednota POTRAVINY
Revúca
050 01 ul. Partizánska
058/4421560
COOP Jednota POTRAVINY
Revúca
050 01 ul. Komenského
058/4421455
COOP Jednota POTRAVINY
Mokrá Lúka
050 01 Mokrá Lúka
058/4432150
COOP Jednota POTRAVINY
Muránska Lehota
049 01 Muránska Lehota
058/4494296
COOP Jednota POTRAVINY
Muráň
049 01 Muráň
0905306180
COOP Jednota POTRAVINY
Muráň
049 01 Muráň
0905906426
COOP Jednota POTRAVINY
Muránska Dlhá Lúka
050 01 Muránska Dlhá Lúka
0905306046
COOP Jednota POTRAVINY
Muránska Dlhá Lúka
050 01 Muránska Dlhá Lúka
0905306019
COOP Jednota POTRAVINY
Muránska Zdychava
050 01 Muránska Zdychava
058/4431366
COOP Jednota POTRAVINY
Revúcka Lehota
049 18 Revúcka Lehota
0905206762
COOP Jednota POTRAVINY
Lubeník
049 18 Lubeník
058/4493112
COOP Jednota POTRAVINY
Chyžné
049 18 Chyžné
0905206655
COOP Jednota POTRAVINY
Jelšava
049 16 Jelšava
0905206413
COOP Jednota POTRAVINY
Kameňany
049 62 Kameňany
058/4495636
COOP Jednota POTRAVINY
Licince
049 14 Licince
058/4491616
COOP Jednota SUPERMARKET
Revúca
050 01 Sládkovičova 58
058/4422451
COOP Jednota POTRAVINY
Tekovská Breznica
966 52 Tekovská Breznica
045/6861156
COOP Jednota POTRAVINY
Hrabičov
966 77 Ostrý Grúň
045/6867126
COOP Jednota POTRAVINY
Voznica
966 81 Žarnovica
045/6820069
COOP Jednota POTRAVINY
Lovčica
966 23 Lovčica Trubín
045/6790124
COOP Jednota POTRAVINY
Bzenica
966 01 Hliník n/Hronom
045/6769192
COOP Jednota POTRAVINY
Hodruša Hámre
966 71 Horné Hámre
045/6844615
COOP Jednota POTRAVINY
Banská Belá
966 15 Banská Belá
045/6922503
COOP Jednota POTRAVINY
Vyhne
966 02 Vyhne
045/6772149
COOP Jednota POTRAVINY
Hronský Beňadik
966 53 Hronský Beňadik
045/6893231
COOP Jednota POTRAVINY
Žiar nad Hronom
965 01 ul.Tajovského 4
045/6723627
COOP Jednota POTRAVINY
Malá Lehota
966 42 Malá Lehota
045/6897544
COOP Jednota POTRAVINY
Lehôtka pod Brehmi
966 01 Hliník n/Hronom
045/6761129
COOP Jednota POTRAVINY
Prestavlky
966 05 Prestavlky
045/6773157
COOP Jednota POTRAVINY
Horná Ždáňa
966 04 Horná Ždáňa
045/6766163
COOP Jednota POTRAVINY
Dekýš
969 00 Banská Štiavnica
045/6724149
COOP Jednota POTRAVINY
Trubín
966 23 Lovčica Trubín
045/6790032
COOP Jednota POTRAVINY
Ladomerská Vieska
965 01 Žiar nad Hronom
045/6727084
COOP Jednota POTRAVINY
Prenčov
966 73 Prenčov
045/6922520
COOP Jednota POTRAVINY
Svätý Anton
969 72 Sv.Anton
045/6726279
COOP Jednota POTRAVINY
Slaská
966 22 Slaská
045/6726152
COOP Jednota POTRAVINY
Lutila
966 22 Slaská
045/6739126
COOP Jednota POTRAVINY
Nevoľné
967 01 Kremnica
045/6726037
COOP Jednota POTRAVINY
Ihráč
967 01 Kremnica
045/6726101
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Lehota
966 41 Veľká Lehota
045/6726170
COOP Jednota POTRAVINY
Župkov
966 71 Horné Hámre
045/6866192
COOP Jednota POTRAVINY
Prochot
966 04 Horná Ždáňa
045/6726316
COOP Jednota POTRAVINY
Lovča
969 21 Lovča
045/6732822
COOP Jednota POTRAVINY
Stará Kremnička
965 01 Žiar nad Hronom
045/6733136
COOP Jednota POTRAVINY
Jastrabá
966 32 Jastrabá
045/6724133
COOP Jednota POTRAVINY
Brehy
968 01 Nová Baňa
045/6857306
COOP Jednota POTRAVINY
Janova Lehota
966 24 Janova Lehota
045/6726143
COOP Jednota POTRAVINY
Žiar nad Hronom
965 01 Žiar nad Hronom
045/6725524
COOP Jednota POTRAVINY
Sklené Teplice
966 03 Sklené Teplice
045/6771177
COOP Jednota POTRAVINY
Ostrý Grúň
966 77 Ostrý Grúň
045/6866505
COOP Jednota POTRAVINY
Prochot
966 04 Horná Ždáňa
045/6726199
COOP Jednota POTRAVINY
Podsitnianska
969 00 Banská Štiavnica
045/6921062
COOP Jednota POTRAVINY
Hliník nad Hronom
966 01 Hliník n/Hronom
045/6761437
COOP Jednota POTRAVINY
Svätý Anton
969 72 Sv.Anton
045/6726295
COOP Jednota POTRAVINY
Trnavá Hora
966 11 Trnavá Hora
045/6775227
COOP Jednota POTRAVINY
Kopernica
967 01 Kremnica
045/6755619
COOP Jednota POTRAVINY
Orovnica
966 52 Tekovská Breznica
045/6857356
COOP Jednota POTRAVINY
Badaň
969 75 Badaň
045/6994630
COOP Jednota POTRAVINY
Počúvadlo
969 01 Banská Štiavnica
045/6994118
COOP Jednota POTRAVINY
Banská Štiavnica
969 00 ul. Dolná
045/6922072
COOP Jednota POTRAVINY
Lukavica
966 81 Žarnovica
045/6813357
COOP Jednota POTRAVINY
Horná Trnávka
966 05 Prestavlky
045/6773172
COOP Jednota POTRAVINY
Píla
966 81 Žarnovica
045/6895109
COOP Jednota POTRAVINY
Beluj
969 74 Beluj
045/6724217
COOP Jednota POTRAVINY
Kozelník
966 15 Banská Belá
045/6933241
COOP Jednota POTRAVINY
Vysoká
969 76 Vysoká
045/6993152
COOP Jednota POTRAVINY
Lúčky
967 01 Kremnica
045/6742656
COOP Jednota POTRAVINY
Trnavá Hora
966 11 Trnavá Hora
045/6775256
COOP Jednota POTRAVINY
Repište
966 02 Sklené Teplice
045/6771029
COOP Jednota POTRAVINY
Podhorie
969 82 Podhorie
045/6724078
COOP Jednota POTRAVINY
Kopanice
966 61 Hodruša Hámre
045/6844652
COOP Jednota POTRAVINY
Kosorín
966 24 Janova Lehota
045/6724160
COOP Jednota POTRAVINY
Bartošova Lehota
966 31 Bartošova Lehôtka
045/6724105
COOP Jednota POTRAVINY
Dolná Trnávka
966 21 Lovča
045/6761626
COOP Jednota POTRAVINY
Kunešov
967 01 Kremnica
045/6755115
COOP Jednota POTRAVINY
Pitelová
966 11 Trnavá Hora
045/6775165
COOP Jednota POTRAVINY
Rudno nad Hronom
966 51 Rudno n/Hronom
045/6855556
COOP Jednota POTRAVINY
Banský Studenec
969 00 Banská Štiavnica
045/6911325
COOP Jednota POTRAVINY
Jalná
966 11 Trnavá Hora
045/6775105
COOP Jednota POTRAVINY
Brehy
968 01 Nová Baňa
045/6856098
COOP Jednota POTRAVINY
Vyhne
966 02 Vyhne
045/6772242
COOP Jednota POTRAVINY
Nová Baňa
968 01 Nová Baňa
045/6857870
COOP Jednota POTRAVINY
Bukovina
968 01 Nová Baňa
045/6850255
COOP Jednota POTRAVINY
Horné Hámre
966 71 Horné Hámre
045/6812747
COOP Jednota POTRAVINY
Malá Lehota
966 42 Malá Lehota
045/6898100
COOP Jednota POTRAVINY
Hodruša Hámre
966 61 Hodruša Hámre
045/6844654
COOP Jednota POTRAVINY
Tekovská Breznica
966 52 Tekovská Breznica
045/6861117
COOP Jednota POTRAVINY
Kľak
966 77 Ostrý Grúň
045/6867226
COOP Jednota POTRAVINY
Orovnica
966 52 Tekovská Breznica
045/6857256
COOP Jednota POTRAVINY
Vyhne
966 02 Vyhne
045/6772488
COOP Jednota POTRAVINY
Veľká Pole
966 74 Veľké Pole
045/6724062
COOP Jednota POTRAVINY
Malá Lehota
966 42 Malá Lehota
045/6896258
COOP Jednota POTRAVINY
Žarnovica AB
966 81 Žarnovica
COOP Jednota POTRAVINY
Hronská Dúbrava
966 12 Hronská Dúbrava
045/6726273
COOP Jednota POTRAVINY
Šášovské Podhradie
965 01 Žiar nad Hronom
045/6724290
COOP Jednota POTRAVINY
Dolná Ves
967 01 Kremnica
045/6726117
COOP Jednota POTRAVINY
Banská Štiavnica
969 00 Mládežnícka 23
045/6912114
COOP Jednota SUPERMARKET
Žiar nad Hronom
968 01 ul Š.Moyzesa
045/6733148
COOP Jednota SUPERMARKET
Banská Štiavnica
969 00 sídl.Drieňová
045/6920457
COOP Jednota SUPERMARKET
Nová Baňa
968 01 nám.Sv.Alžbety
045/6850269
COOP Jednota SUPERMARKET
Kremnica
967 01 ul. Križku
045/6743209
COOP Jednota SUPERMARKET
Žiar nad Hronom
965 01 ul.A.Kmeťa 2
045/6732135
COOP Jednota SUPERMARKET
Žiar n/Hronom
965 01 M.R.Štefánika
045/6732368
COOP Jednota SUPERMARKET
Žarnovica
966 81 ul.Kľakovská
045/6812744
COOP Jednota SUPERMARKET
Žiar n/Hronom
965 01 ul.Dukel.hrdinov
045/6733637
COOP Jednota SUPERMARKET
Hliník nad Hronom
966 01 Hliník nad Hronom
045/6761246
COOP Jednota SUPERMARKET
Žarnovica
966 81 Dolná 8
045/6812170